F

En patient eller en enskild kan samtycka till att helt eller delvis häva sekretessen inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Ett samtycke till att häva sekretess kan i vissa fall lämnas i förväg och också återkallas. Läs mer

Post- och telestyrelsen, som är den myndighet som har översyn över telemarknaden, har en karta som listar alla telemaster i Sverige. I Bredbandskartan kan du klicka på fliken "Hitta nätägare" och klicka på en plats på kartan för att se vilka teleoperatörer som har master nära dig. Läs mer

Java är så kallat plattformsoberoende vilket innebär att man kan köra java-applikationer på vilken plattform som helst. När man kör ett javaprogram kompilerar man programmet till så kallad bytekod. Denna bytekod kan man sedan köra i en virtuell maskin, som i Javas fall kallas JVM (Java Virtual Machine). Läs mer

Avinstallera appen och installera om den

  • Öppna Google Play Butik-appen .
  • Tryck på profilikonen uppe till höger.
  • Tryck på Hantera appar och enheter. Hantera.
  • Tryck på namnet på den app du vill ta bort. Avinstallera.
  • Om du vill installera om den trycker du på Installera eller Aktivera.
Läs mer

Ett verk ska vara unikt för att uppnå verkshöjd, dvs att verket ska vara resultat av en intellektuell skapande verksamhet som har sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna prestera exakt samma resultat. Läs mer

Seriekoppla två skärmar med hjälp av DisplayPort MST

Anslut DisplayPort-utgången på den första skärmen till DisplayPort-ingången på den andra skärmen (bild 2). Om du vill seriekoppla fler än två skärmar gör du på samma sätt: Den första skärmen ansluts till den andra, den andra skärmen ansluts till den tredje osv.
Läs mer

Multikollinearitet (vid två variabler kollinearitet) är en statistisk term. (Multi)kollinearitet innebär att två (eller flera) kovarianser är högt korrelerade. Ett statistiskt resultat kan förklaras med så kallade förklaringsfaktorer. Läs mer

Ser du felmeddelandet "Svag eller ingen signal" på din tv-skärm? Börja med att kolla inkopplingen: kolla att din tv-box är korrekt inkopplad. kolla också att antennkabeln är kopplad direkt till ditt antennuttag och inte via någon extra utrustning, till exempel en T-koppling eller någon typ av adapter. Läs mer

Avinstallera verktygsfält:

  1. Start > Kontrollpanelen (eller Windows-tangenten + X i Windows 8)
  2. välj Program & funktioner (Lägg till/ta bort program i Windows XP)
  3. Leta fram Verktygsfält i listan över program. Välj det och välj alternativet Avinstallera/ta bort.
Läs mer

Vad betyder felet "Ethernet saknar giltig IP-konfiguration win 10"? Kort och gott betyder det att Windows inte kan ta emot IP-adressen från DHCP. Det är denna IP-adress som gör att du kan kommunicera med omvärlden, därmed ställer det till med en rad olika besvär om inte andra enheter runt om i världen hittar dig. Läs mer

Användbara länkar