Hem > r > Är Det Skillnad På Att Kränka Någon På Webben Jämfört Med Att Säga Det Till Någon I Verkligheten?

Är det skillnad på att kränka någon på webben jämfört med att säga det till någon i verkligheten?

65 procent av dem som har svarat på Bris och Internetstiftelsens webbenkät tycker att det är skillnad på att skriva en elak kommentar på nätet, jämfört med att säga den till någons ansikte. Och det är kanske inte så konstigt.

Läs mer

Dessutom, vad händer om man får en kränkningsanmälan?

En anmälan kan leda till samtal med föräldrar och rektor men också till någon form av "bestraffning" för eleven. Upprepas det finns ofta en plan, med samtal och extra stöd för att förändra ett beteende (typ kbt). Vad krävs för att stämma någon för förtal? Den person som anser sig ha blivit utsatt för förtal (målsägande) måste väcka ett enskilt åtal för förtal, vilket framgår av 5 kap. 5 § BrB. Utgångspunkten är att åklagaren inte väcker åtal för förtal, men i vissa fall kan åklagaren ändå väcka åtal.

Vad är fridskränkning?

Brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning syftar till att motverka våld i nära relation genom att ta sikte på upprepade straffbara kränkningar som riktas mot närstående, såsom en partner, förälder eller ett barn till gärningspersonen. Är det förbjudet att svära? Straffet för förtal är böter. Den som döms för grovt förtal kan få böter eller fängelse i upp till två år. Straffet för förolämpning är böter. Om förolämpningen bedöms som grov kan straffet bli böter eller fängelse i upp till sex månader.

Därefter, vad får man skriva på nätet?

Alla har rätt att skriva vad de vill på nätet. Falskt. Regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen och Europakonventionen ger oss rätt att dela med oss av våra tankar, fritt uttrycka våra åsikter och sprida information. Men detta måste göras under ansvar och med hänsyn till andra lagar. Man kan också fråga får man uttrycka sig hur man vill? I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Och därefter, vad innebär ur allmän synpunkt?

När lagstiftaren skriver att åtal är motiverat från allmän synpunkt utgås det likaledes från att det är synonymt med att det är påkallat från/ur allmän synpunkt. Enligt 11 § språklagen (2009:600) ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. Var går gränsen för förtal?

Det finns inget slutgiltigt svar på denna fråga eftersom det kan variera beroende på i vilken jurisdiktion det påstådda förtalet ägde rum. Generellt sett anses dock förtal vara alla falska och ärekränkande uttalanden som görs om en annan person utan dennes samtycke. Detta kan inbegripa uttalanden som görs muntligt, skriftligt eller till och med genom gester eller andra handlingar.
Det finns några nyckelelement som måste vara närvarande för att något ska betraktas som förtal. För det första måste uttalandet vara falskt. Det innebär att det inte kan vara ett sant påstående, även om det är osmickrande eller pinsamt. För det andra måste påståendet vara ärekränkande, vilket innebär att det måste skada ryktet hos den person som det handlar om. Slutligen måste uttalandet göras utan samtycke från den person som det handlar om.
Om någon av dessa delar saknas betraktas det inte som förtal. Om uttalandet till exempel är sant anses det inte vara förtal. Om uttalandet inte är ärekränkande, t.ex. ett uttalande som bara uttrycker en åsikt, betraktas det inte heller som förtal.
I vissa jurisdiktioner finns det ytterligare krav, t.ex. att uttalandet måste ha gjorts med avsikt att skada ryktet hos den person som det handlar om. I de flesta fall räcker det dock med att påståendet är falskt, ärekränkande och att det har gjorts utan samtycke från den person som det handlar om.

Är det olagligt att utge sig för att vara polis?

Det finns inget slutgiltigt svar på denna fråga eftersom det beror på i vilken jurisdiktion personifieringen sker. I vissa jurisdiktioner är det ett brott att utge sig för att vara polis, medan det inte är det i andra jurisdiktioner. Dessutom kan brottets svårighetsgrad variera beroende på jurisdiktionen, där vissa jurisdiktioner behandlar det som en förseelse och andra behandlar det som ett brott.

By Marcel

Vem sms ade mig nyss? :: Får man hänga ut en person på nätet?
Användbara länkar