Hem > V > Vad Är Inte Okej Att Skriva I En Tidning?

Vad är inte okej att skriva i en tidning?

Man får inte förtala, förolämpa, hota och kränka människor. Hets mot folkgrupp, rasism, sexism samt oetiskt och stötande material sorteras självklart bort från UNT:s och unt.se:s spalter. Och så ska man hålla sig till ämnet!

Läs mer

Med detta i åtanke, Är förolämpning ett brott?

Förolämpning är i Sverige även ett brott enligt brottsbalkens 5 kap. 3 §. Brottet kan ge böter; om brottet anses grovt är maxstraffet 6 månaders fängelse. Man kan också fråga kan man polisanmäla någon för kränkning? Om du till exempel blivit kränkt, sexuellt ofredad, trakasserad eller utsatt för våld av en privatperson, kan du anmäla det till polisen. Vi akuta hot ring alltid 112!

Vad krävs för att bli dömd för ofredande?

Uppsåtligt brott

2 § BrB stadgas utgångspunkten, att en gärning ska ha begåtts med uppsåt för att straffansvar ska kicka in. Vid brottet ofredande krävs uppsåt och det kan normalt anses föreligga exempelvis då någon har bett en annan att sluta ta kontakt och vederbörande fortsätter.
Och därefter, vad är falsk tillvitelse? Att lämna osanna uppgifter om en annan person till polis, åklagare eller någon annan myndighet.

Man kan också fråga måste förtal vara en lögn?

ej endast lögner) kan utgöra förtal. För att det i juridisk mening ska vara tillåtet med sådan spridning, måste uppgiften vara sann. Det är även tillåtet om det fanns skälig anledning till att tro att det var sanna uppgifter. Och en annan fråga, hur gör jag en anmälan om förtal? Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Man kan också fråga hur mycket kan man begära i skadestånd?

Kränkning. Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för den kränkning av den personliga integriteten som brottet innebär. Ersättningens storlek beror på vad det är för typ av brott och hur brottet har gått till. Den lägsta nivån för kränkning är 5 000 kronor och det finns ingen övre gräns. När kan man kräva skadestånd?

För att kunna kräva skadestånd måste du först bevisa att en annan part är ansvarig för dina skador. Detta kan göras genom att visa att den andra parten agerade oaktsamt eller avsiktligt skadade dig. När ansvaret har fastställts kan du sedan kräva skadestånd för dina skador. Skadeståndet kan omfatta sjukvårdskostnader, förlorad lön, smärta och lidande med mera.

Vad är skäligt skadestånd?

Det finns inget slutgiltigt svar på denna fråga, eftersom den är mycket beroende av individuella omständigheter. Några faktorer som kan beaktas är den anställdes erfarenhet, färdigheter och kvalifikationer, arbetets art och arbetstid, företagets budget och lönsamhet, levnadsomkostnader i området och den gängse lönen för liknande tjänster. I slutändan är en skälig ersättning vad både arbetsgivaren och arbetstagaren anser vara rättvist och skäligt med tanke på omständigheterna.

By Dehnel

Vad är det för skillnad mellan en förolämpning och förtal? :: Hur gör jag en anmälan om förtal?
Användbara länkar