Hem > F > Finns Det En Skillnad I Trovärdighet Mellan De Olika Webbsidorna Och Hur Ser Den Ut Samt Vad Kan Den Bero På?

Finns det en skillnad i trovärdighet mellan de olika webbsidorna och hur ser den ut samt vad kan den bero på?

Det är svårt att få en överblick och det kan ofta kännas omöjligt att bilda sig en uppfattning om vad som verkligen gäller, vad som är sant och vad som är önsketänkande. Syftet är att källkritiskt jämföra webbsidor riktade mot allmänheten och dessa webbsidors sätt att hantera information kring livsstilar.

Läs mer

Dessutom, vad menar man med begreppet tendens?

I nästan alla källor finns det en tendens. Med det menas att det finns en lite dold avsikt att lyfta fram till exempel en viss ideologi, religion, person, musikstil eller fotbollslag. Därmed, vad är en tidskriteriet? Inom källkritiken används ett tidskriterium för att avgöra om en källa är tillräckligt trovärdig för att använda för att hämta information. Tidskriteriet används då först för att avgöra hur lång tid efter en händelse, som vi vill veta mer om, som källan tillkommit.

På motsvarande sätt, vad är en primär och sekundär källa?

Användningen av primärkällor ökar dessutom textens trovärdighet och är särskilt viktig i samband med uppsatsskrivande. Sekundärkällor är texter som refererar primärkällor. Den information som du hittar hos en andrahandskälla är med andra ord en tolkning eller utvärdering av en primärkälla. Därefter, vad ska man tänka på när det gäller källkritik? Att tänka källkritiskt

 1. Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 2. Varför finns informationen?
 3. Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
 4. Hur gammal är informationen?
 5. Hur fick du tag på informationen?
 6. Kan du hitta informationen i andra källor?

På motsvarande sätt, Är ne se trovärdig?

Tillförlitligt. Uppslagsverket är Sveriges främsta med långt över 200 000 faktagranskade uppslagsord. Bakom uppslagsorden står 4 500 ämnesexperter och en sakkunnig redaktion som bearbetar och uppdaterar artiklarna. Redaktionen ser till att materialet håller hög klass, både språkligt och innehållsmässigt. Och en annan fråga, hur kan man skriva en källförteckning? Det som ska vara med i källförteckningen är bokens författare, tryckår, titel på boken samt förlag och förlagsort . Det är bra om man kursiverar titeln så att det syns tydligt. Exempel: Mankell, Henning, (2002), Innan frosten, Leopard förlag, Stockholm.

Man kan också fråga hur diskuterar man källor?

källan

Tänk på:

 1. Är budskapet vinklat till en fördel?
 2. Är källan tendentiös?
 3. Ges värderingar som visar på att den vinklas åt ett håll?
Hur man värderar en källa? Värdera källorna
 1. Vem är upphovsperson? Finns det en angiven författare eller utgivare, och kan du kontrollera deras auktoritet på området?
 2. Vilket syfte har innehållet?
 3. För vem är materialet skrivet?
 4. Hur aktuell är informationen?
 5. Hur trovärdigt är innehållet?

Vilka nyheter kan man lita på?

Alla kan luras av vinklade och falska nyheter. Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer och hantera nyheter på samma sätt som professionella faktagranskare.

By Jovita

Hur kan en källkritik se ut? :: Hur skriver man en bok som källa?
Användbara länkar