Hem > V > Vad Är Mitt Namn På Rövarspråk?

Vad är mitt namn på Rövarspråk?

För många år sedan skrev Astrid Lindgren om rövarspråket i sina böcker om Mästerdetektiven Blomkvist. Sedan dess är det många barn som har lärt sig det populära hittepåspråket. Ror-ä-dod-dod-a pop-ror-o-fof-e-sos-sos-o-ror-non-sos pop-a-pop-pop-e-ror*, ropar Eva-Lotta i boken Kalle Blomkvist och Rasmus.

Läs mer

Folk frågar också hur säger man hej på rövarspråket?

För att träna upp sig kan man börja med att uttala kortare ord, så som "hej" (hoh-e-joj), eller "klar" (kok-lol-a-ror). Att se någon av Kalle Blomkvist-filmerna är också ett roligt sätt att vänja sig vid språkets struktur. Folk frågar också hur pratar man pirat språket? Så här pratar man rövarspråket:

Efter varje konsonant (B, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v,w, x, och z) lägger man till ett o och därefter samma konsonant igen, till exempel byts k ut mot "kok" och t mot "tot".

Dessutom, Är rövarspråket ett språk?

Rövarspråket (rorövovarorsospoproråkoketot) är ett enkelt kodspråk som framför allt används av barn. Det blev populärt i och med Astrid Lindgrens romaner om Kalle Blomkvist. Idén till rövarspråket ska ha kommit från Astrids make, Sture Lindgren, som använde det i lek med sina kamrater som barn. Följaktligen, vem talar månsing? Norge. I Norge kallas månsing för ett svenskt och norskt løynspråk (hemligt språk). Grammatik och ordförråd är huvudsakligen norsk men med väsentliga inslag av lånord från romani, samiska och ytterligare andra språk. Av tradition har det talats av sociala utanförgrupper i städerna på Östlandet.

Folk frågar också vad är månsing och knoparmoj?

Månsing är i dag ett utdött språk och egentligen var det aldrig ett komplett språk utan bestod av ett antal ord som kunde bytas ut medan satsbildningen bibehölls. Fenomenet är ingalunda unikt för knallarna, sotarna hade sitt språk, det kallades knoparmoj och i Malung pratades skinnarmål. Och en annan fråga, vad kallas sotarnas eget språk? På sverigessotare.se kan vi läsa om Knoparmoj, sotarnas hemliga språk som användes under 1800-talet och en bit in på 1900-talet. De vandrande skorstensfejarna spred språket över hela landet. Och än idag finns det fortfarande ord som används inte bara bland sotarna, utan också som slangord i svenska språket.

Vad heter knallarnas språk?

En bra introduktion är "Månsing – knallarnas hemliga språk" av Sven H G Lagerström (Jonito, 2004). Vad är ett hemligt språk?

Ett hemligt språk kan definieras som ett språk som används av en grupp människor för att hålla kommunikationen inom gruppen privat. Detta kan göras med hjälp av en kod eller ett chiffer, vilket är ett system av symboler eller ord som kan användas för att representera andra ord eller symboler. Ett annat sätt att skapa ett hemligt språk är att uppfinna nya ord eller använda ord med flera betydelser.

Har sotarna ett eget?

Spåmännen har egna personliga erfarenheter av prekognition och använder dessa erfarenheter för att vägleda dem i sitt yrkesliv.

By Arno Ehrmann

Vad är OneDrive för något? :: Kan man känna barnet i vecka 12?
Användbara länkar