Hem > V > Vad Menas Med Ftp?

Vad menas med FTP?

FTP står för File Transfer Protocol, och SFTP står för SSH File Transfer Protocol. Båda är vanliga sätt för användare att överföra filer till och från internet.

Läs mer

Var fanns den första datorn som kopplas upp till arpanet utanför USA?

ARPANETs utbyggnad

Nätet växte i USA och 1973 var totalt 40 datorer uppkopplade. Den första dator som kopplades upp utanför USA var en dator på NORSAR i Norge som via Tanum Teleport i Tanums kommun anslöts via satellitlänk 15 juni 1973.
Med tanke på detta, hur upptäcktes wifi? Internet handlade från början om att få datornätverk att kommunicera. World Wide Web uppfanns 1991 av britten Tim Berners-Lee. Plötsligt kunde man göra egna hemsidor och surfa runt bland andras på nätet. Våra liv fylldes av brandväggar, gränssnitt, buggar och byte.

När börjar TCP IP att gälla?

1983 Starten för "det riktiga internet" – Arpanet blir civilt och byter protokoll. TCP/IP är ett vanligt samlingsnamn på en uppsättning protokoll för hur kommunikation fungerar på internet. Man kan också fråga vilka lager ingår i tcp ip modellen? TCP/IP står för Transmission Control Protocol/Internet Protocol och består av följande lager: applikationslagret, transportlagret, nätverkslagret, datalänklagret och det fysiska lagret. I 4-lagersmodellen är datalänklagret och det fysiska lagret sammanslaget till ett och kallas då för länklagret.

Vad innehåller Nätverkslagret?

Nätverksskiktets funktioner inkluderar routing, flödeskontroll, datasegmentering/integration och felhantering. Nätverksskiktet huvuduppgift är att tillhandahålla möjligheten att sända information från och till vilka värdar som helst inom ett givet nätverk eller internet. Man kan också fråga vad är ett protokoll i datakommunikation? Internet Protocol, på svenska i allmänhet IP-protokollet (mer sällan internetprotokollet), är det kommunikationsprotokoll (det vill säga den standard eller regelsamling för datakommunikation) som används för all överföring av information i datornätverket internet.

Vad är en SMTP server?

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) är det vanligaste kommunikationsprotokollet för att leverera elektronisk post. Dessutom, hur förklarar man vad internet är?

Det finns ingen enhetlig definition av internet, eftersom det är ett globalt nätverk bestående av många olika delar. En enkel definition av internet är att det är ett nätverk av nätverk, där datorer och andra enheter kan kommunicera med varandra. Internet används för att tillhandahålla olika tjänster, såsom e-post, webbsurfning och file sharing.

Varför står det inte säker på min hemsida?

Det finns två huvudsakliga skäl till varför det inte står "säkert" på din webbplats. Det första är att det inte finns någon standardiserad sätt att märka en webbplats som säker, så det är upp till varje webbplats att välja hur de vill märka sin sajt. Det andra skälet är att det inte finns någon garanti för att en webbplats som inte har märkt sig som säker är också otrygg. Det finns många webbplatser som är otrygga trots att de inte har något märke som indikerar detta.

By Pickard Bilton

Vad menas med en konflikt? :: Vad är en HTTP request?
Användbara länkar