Hem > H > Hur Man Kan Använda Då?

Hur man kan använda då?

Ibland används ordet då som en synonym till när eller eftersom. Om det är oklart vilken av de två betydelserna då ska ha så kan det bromsa läsningen. Välj därför när eller eftersom i stället.

Läs mer

Därmed, vad är det för skillnad på de och dem?

Alltså, they=de, them=dem. Rätt sätt att skriva meningen blir alltså "Vi såg att de gick in i affären". Så oavsett vilken av dessa minnesregler du testar – kom ihåg M-regeln. Mig/Honom/Them motsvarar Dem. Dessutom, kan man börja en mening med det? Gör du samma sak i den andra exempelmeningen så märker du att "Vi ska åka hem till jag" låter fel, medan "Vi ska åka hem till mig" låter rätt. Där du kan byta ut dom till mig är det alltså dem som ska användas, och meningen blir då korrekt skriven: "Vi ska åka hem till dem".

Dessutom, när skriver man dem och de?

I formella texter bör du använda de eller dem som personligt pronomen i tredje person plural eftersom dom anses vara talspråkligt. I vardagligare texter eller talspråksnära texter kan dom fungera. Se dock till att du väljer rätt mellan de eller dem. De är subjektsformen: De gick hem till henne. Med tanke på detta, vad är då och då? Då Och Då betyder ungefär detsamma som alltemellanåt.

Varför eller varför då?

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om en bisats är temporal eller kausal. I satsen Hon fick medicin då hon var sjuk skulle då kunna uttrycka både tid och orsak. Språkvårdare brukar uppmana skribenter att använda antingen när (i temporal bisats) eller eftersom (i kausal bisats) i stället för då i oklara fall. Varför är det svårt att skilja på de och dem? Det som krånglar till allt är ju att vi i talspråk säger "dom" både om "de" och "dem", vilket gör att de är lätta att blanda samman. Men "de" används som subjekt (alltså de som utför handlingen), och "dem" som objekt (den som är föremål för handlingen). Det är samma skillnad som mellan "vi" och "oss".

Dessutom, vilka är dem?

Talspråksformerna av orden har smält samman till dom. Som en första tumregel kan man tänka att de hör till samma kategori som jag, du, han, hon, vi, ni och man, och att "dem" hör till samma kategori som mig, dig, honom, henne, oss, er och en. Hur uttalas dem?

Them is pronounced as "tem."

Dessutom, vilka ord kan man inte börja en mening med?

Det finns ett antal ord som inte får användas i början av en mening på grund av deras grammatiska kategori. Dessa inkluderar prepositioner, conjunctioner, och artiklar.

By Jorey Pillar

Hur mycket surf tar videosamtal? :: Vad menas med retweet på Twitter?
Användbara länkar