Hem : Tekniska termer : Definition av karaktär

Tecken

Ett tecken är alla bokstäver, siffror, mellanslag, skiljetecken eller symboler som kan skrivas på en dator. Ordet "dator" består till exempel av åtta tecken. Uttrycket "Hej där." tar upp nio tecken. Varje tecken kräver en byte utrymme, så "dator" tar upp 8 byte. Listan över tecken som kan skrivas definieras av ASCII och utökad ASCII-uppsättning. Några av de tillgängliga symbolerna är ganska konstiga och kan till och med få dig att säga, "Det är en ganska karaktär!"

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av karaktär. Det förklarar i dataterminologi vad Character betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna karaktärsdefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.