Hem : Tekniska termer : Definition av slutanvändare

Slutanvändare

En slutanvändare är den person som ett program eller en hårdvaruenhet är avsedd för. Termen bygger på tanken att "slutmålet" för en programvara eller hårdvaruprodukt ska vara användbart för konsumenten. Slutanvändaren kan ställas i kontrast med produktens utvecklare eller programmerare. Slutanvändare ingår också i en separat grupp från produktens installatörer eller administratörer.

För att förenkla är slutanvändaren den person som använder programvaran eller hårdvaran efter att den har utvecklats, marknadsförts och installerats. Det är också personen som fortsätter att ringa "IT-killen" med frågor om varför produkten inte fungerar korrekt. Generellt betyder termerna "användare" och "slutanvändare" samma sak.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av slutanvändare. Det förklarar i dataterminologi vad Slutanvändare betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna slutanvändardefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.