Hem : Tekniska termer : Definition av flytpunkt

Flytpunkt

Som namnet antyder är flytande siffror siffror som innehåller flytande decimaler. Till exempel är siffrorna 5.5, 0.001 och -2,345.6789 flytande nummer. Siffror som inte har decimaler anropas heltal.

Datorer känner igen verkliga tal som innehåller bråk som flytande nummer. När en beräkning inkluderar ett flytpunktsnummer kallas det en "flytpunktsberäkning". Äldre datorer hade en separat flytpunktsenhet (FPU) som hanterade dessa beräkningar, men nu är FPU vanligtvis inbyggd i datorns CPU.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Floating Point. Det förklarar i dataterminologi vad Floating Point betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna definition av flytande punkt är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.