Hem : Hårdvaruvillkor : Media Definition

Media

I allmänhet avser "media" olika kommunikationsmedel. Till exempel är TV, radio och tidningen olika typer av media. Termen kan också användas som ett samlingsnamn för pressen eller nyhetsrapporteringsbyråerna. I datorvärlden används "media" också som ett samlingsnamn, men avser olika typer av datalagringsalternativ.

Datormedia kan vara hårddiskar, flyttbara enheter (som Zip-skivor), CD-ROM- eller CD-R-skivor, DVD-skivor, flashminne, USB-enheter och ja, disketter. Om du till exempel vill ta med dina bilder från din digitalkamera till en fotobearbetningsbutik kan de fråga dig vilken typ av media dina bilder lagras på. Finns de på flashminneskortet inuti din kamera eller finns de på en CD- eller USB-enhet? Av detta och många andra skäl är det bra att ha en grundläggande förståelse för vad de olika typerna av media är.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Media. Det förklarar i dataterminologi vad Media betyder och är ett av många hårdvarubegrepp i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna mediedefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.