Hem : Tekniska termer : Definition av metadata

metadata

Metadata beskriver andra data. Den ger information om innehållet för ett visst objekt. En bild kan till exempel innehålla metadata som beskriver hur stor bilden är, färgdjupet, bildupplösningen, när bilden skapades och annan data. Ett textdokuments metadata kan innehålla information om hur länge dokumentet är, vem författaren är, när dokumentet skrevs, och en kort sammanfattning av dokumentet.

Webbsidor innehåller ofta metadata i form av Metataggar. Beskrivning och nyckelord metataggar används ofta för att beskriva webbsidans innehåll. De flesta sökmotorer använder dessa data när de lägger till sidor i sitt sökindex.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av metadata. Det förklarar i dataterminologi vad Metadata betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna metadata-definition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.