Hem : Programvaruvillkor : MySQL-definition

MySQL

MySQL, uttalad antingen "My SQL" eller "My Sequel", är ett open source-relationsdatabashanteringssystem. Den är baserad på struktursökningsspråket (SQL), som används för att lägga till, ta bort och modifiera information i databasen. Standard SQL-kommandon, som ADD, DROP, INSERT och UPDATE, kan användas med MySQL.

MySQL kan användas för en mängd olika applikationer, men finns oftast på webbservrar. En webbplats som använder MySQL kan innehålla webbsidor som får åtkomst till information från en databas. Dessa sidor kallas ofta "dynamiska", vilket innebär att innehållet på varje sida genereras från en databas när sidan laddas. Webbplatser som använder dynamiska webbsidor kallas ofta databasdrivna webbplatser.

Många databasstyrda webbplatser som använder MySQL använder också ett webbskriptspråk som PHP för att komma åt information från databasen. MySQL-kommandon kan införlivas i PHP-koden, så att en del eller hela webbsidan kan genereras från databasinformation. Eftersom både MySQL och PHP båda är öppen källkod (vilket innebär att de är gratis att ladda ner och använda) har PHP / MySQL-kombinationen blivit ett populärt val för databasdrivna webbplatser.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av MySQL. Det förklarar i dataterminologi vad MySQL betyder och är ett av många programvaruuttryck i TechLib-ordboken.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna MySQL-definition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.