Hem : Hjälpcenter : Svar

Vad är Tech Factor?

A: Vårt Teknikfaktor är en klassificering som används för att beskriva den tekniska nivån för varje definition i Tech Lib Computer Dictionary.

Varje term har en teknisk faktor som sträcker sig från 1 till 10, där 1 är den mest grundläggande och 10 är den mest avancerade. Nedan följer en beskrivning av varje teknisk faktorbetyg.

  1. Grundläggande datoruttryck, används ofta
  2. Mycket vanligt begrepp, lätt att förstå
  3. Vanligt begrepp, grundläggande terminologi
  4. Används inte varje dag, men ändå viktigt att veta
  5. Något tekniskt, men ändå betraktat som grundläggande dataterminologi
  6. Kan innehålla avancerad terminologi, men bra att veta
  7. Mer specifikt begrepp, används endast i vissa datorbranscher
  8. Avancerad term, kan vara svårt för den genomsnittliga användaren att förstå
  9. Används sällan, innehåller avancerad terminologi
  10. Mycket specifik och avancerad term, kan imponera på även dina nördaste vänner

OBS: Du kan bläddra bland alla termer efter Tech Factor med hjälp av Bläddra sida.