Hem : Hårdvaruvillkor : Bussdefinition

Busshållplats

Medan hjulen på bussen kan gå "runt och runt" går data på datorns buss upp och ner. Varje buss inuti en dator består av ledningar som gör att data kan skickas fram och tillbaka. De flesta datorer har flera bussar som överför data till olika delar av maskinen. Varje buss har en viss storlek, mätt i bitar (som 32-bitars eller 64-bitars), som avgör hur mycket data som kan resa över bussen på en gång. Bussar har också en viss hastighet, mätt i megahertz, som avgör hur snabbt data kan resa.

Datorns primära buss kallas frontside buss och ansluter till CPU till resten av komponenterna på moderkortet. Expansionsbussar, t.ex. PCI och AGP, låta data flytta till och från expansionskort, inklusive grafikkort och andra I / O-enheter. Medan det finns flera bussar inuti en dator är hastigheten på frontbussen viktigast, eftersom den avgör hur snabbt data kan röra sig in och ut ur processorn.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Buss. Det förklarar i dataterminologi vad Bus betyder och är en av många hårdvarubegrepp i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att den här bussdefinitionen är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.