Hem : Tekniska termer : Megahertz Definition

Megahertz

En megahertz (förkortad: MHz) är lika med 1,000 kilohertzEller 1,000,000 hertz. Det kan också beskrivas som en miljon cykler per sekund. Megahertz används för att mäta vågfrekvenser, liksom hastigheten på mikroprocessorer.

Radiovågor, som används för både radio- och TV-sändningar, mäts vanligtvis i megahertz. Till exempel sänder FM-radiostationer sina signaler mellan 88 och 108 MHz. När du ställer in 93.7 på din radio sänder stationen med en frekvens på 93.7 MHz.

Megahertz används också för att mäta processor klockhastigheter. Denna mätning indikerar hur många instruktionscykler per sekund en processor kan utföra. Medan klockhastigheterna för processorer i mobila enheter och annan liten elektronik fortfarande mäts i megahertz, mäts moderna datorprocessorer vanligtvis i gigahertz.

Förkortning: MHz.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Megahertz. Det förklarar i dataterminologi vad Megahertz betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordboken.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna Megahertz-definition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.