Hem : Tekniska termer : DRM-definition

DRM

Står för "Digital Rights Management." DRM hänvisar till en samling system som används för att skydda upphovsrätten till elektroniska medier. Dessa inkluderar digital musik och filmer, liksom annan data som lagras och överförs digitalt. Till exempel använder Apple iTunes Music Store ett DRM-system för att begränsa antalet datorer som låtar kan spelas på. Varje ljudfil som laddas ner från iTunes Music Store innehåller information om filens ägare och hur många gånger filen har överförts. De skyddade filerna kan inte spelas på datorer som inte har tillstånd att spela musiken.

Digital Rights Management är viktigt för utgivare av elektroniska media eftersom det hjälper till att säkerställa att de får rätt intäkter för sina produkter. Genom att kontrollera handel, skydd, övervakning och spårning av digitala medier hjälper DRM utgivare att begränsa den olagliga spridningen av upphovsrättsskyddade verk. Detta kan uppnås genom att använda digitala vattenstämplar eller egenutvecklad filkryptering på det media de distribuerar. Oavsett vilken metod som publicister väljer att använda, hjälper DRM dem att se till att deras digitala innehåll endast används av dem som har betalat för det.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av DRM. Det förklarar i dataterminologi vad DRM betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att den här DRM-definitionen är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.