Hem : Internetvillkor : E-handel Definition

E-handel

E-handel (elektronisk handel) avser affärer via Internet. Webbplatser som Amazon.com, Buy.com och eBay är alla e-handelssajter. De två huvudformerna för e-handel är Business-to-Consumer (B2C) och Business-to-Business (B2B). Medan företag som Amazon.com till största delen tillgodoser konsumenter, tillhandahåller andra företag varor och tjänster uteslutande till andra företag. Termerna "e-handel" och "e-tailing" används ofta synonymt med e-handel. De hänvisar till samma idé; de används bara för att förvirra människor som försöker lära sig datortermer.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av e-handel. Det förklarar i dataterminologi vad e-handel betyder och är ett av många Internettermer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att den här e-handelsdefinitionen är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.