Hem : Internetvillkor : Definition av dynamisk webbplats

Dynamisk webbplats

Dynamiska webbplatser innehåller webbsidor som genereras i realtid. Dessa sidor inkluderar webbskriptkod, t.ex. PHP or ASP. När en dynamisk sida öppnas är koden på sidan analyserad på webbservern och det resulterande html skickas till klientens webbläsare.

De flesta stora webbplatser är dynamiska eftersom de är lättare att underhålla än statiska webbplatser. Detta beror på att statiska sidor var och en innehåller unikt innehåll, vilket innebär att de måste öppnas manuellt, redigeras och publiceras när en ändring görs. Dynamiska sidor, å andra sidan, åtkomst till information från en databas. Därför, för att ändra innehållet på en dynamisk sida, webmaster behöver bara uppdatera en databaspost. Detta är särskilt användbart för stora webbplatser som innehåller hundratals eller tusentals sidor. Det gör det också möjligt för flera användare att uppdatera innehållet på en webbplats utan att redigera sidornas layout.

Dynamiska webbplatser som får åtkomst till information från en databas kallas också databasstyrda webbplatser.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Dynamic Website. Det förklarar i dataterminologi vad Dynamic Website betyder och är ett av många Internettermer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna dynamiska webbplatsdefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.