Hem : Tekniska termer : Analysera definition

parse

Nej, det här är inte ett skrivfel för ordet "gles." Ordet "analysera" betyder att analysera ett objekt specifikt. Det används ofta inom datavetenskap för att hänvisa till läsprogram koda. Till exempel, efter att ett program har skrivits, oavsett om det är i C + +, java, eller något annat språk, måste koden analyseras av kompilator för att kunna sammanställas. webb skript, skriven på skriptspråk som Perl or PHP, måste analyseras på webbservern så att de kan mata ut rätt html till en användares webbläsare.

Parsing kan också referera till att bryta upp vanlig text. Till exempel, sökmotorer analysera vanligtvis sökfraser som anges av användare så att de kan söka mer exakt efter varje ord. Vissa program kan analysera textdokument och extrahera viss information som namn eller adresser. kalkylblad program kan förvandla formaterade dokument till tabeller med rader och kolumner genom att analysera texten. Som du kan se är sätten att analysera uppenbarligen inte glesa.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Parse. Det förklarar i dataterminologi vad Parse betyder och är en av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna analyseringsdefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.