Hem : Bits och Bytes : Noll karaktärsdefinition

Noll karaktär

Ett noll tecken är ett tecken med alla dess bitar inställda på noll. Därför har det ett numeriskt värde på noll och kan användas för att representera slutet på en rad tecken, till exempel ett ord eller en fras. Detta hjälper programmerare att bestämma längden på strängar. I praktiska tillämpningar, till exempel databas- och kalkylprogram, används noll tecken som fyllmedel för mellanslag.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Null Character. Det förklarar i dataterminologi vad Null Character betyder och är en av många dataterm i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna Null Character-definition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.