Hem : Bits och Bytes : Strängdefinition

Sträng

En sträng är en datatyp som används vid programmering, till exempel ett heltal och en flyttalsenhet, men används för att representera text snarare än siffror. Den består av en uppsättning tecken som också kan innehålla mellanslag och siffror. Till exempel är ordet "hamburgare" och frasen "Jag åt 3 hamburgare" båda strängar. Även "12345" kan betraktas som en sträng, om den anges korrekt. Normalt måste programmerare bifoga strängar i citattecken för att data ska kännas igen som en sträng och inte som ett nummer eller variabelnamn.

Till exempel i jämförelsen:

om (Alternativ1 == Alternativ2) då ...

Alternativ1 och Alternativ2 kan vara variabler som innehåller heltal, strängar eller annan data. Om värdena är desamma returnerar testet värdet true, annars är resultatet falskt. I jämförelsen:

if ("Option1" == "Option2") så ...

Alternativ1 och Alternativ2 behandlas som strängar. Därför jämför testet orden "Option1" och "Option2" som skulle returnera falska. Längden på en sträng bestäms ofta med hjälp av a noll karaktär.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av String. Det förklarar i dataterminologi vad String betyder och är ett av många datortermer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna strängdefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.