Hem : Programvaruvillkor : Definition av struktur

Struct

En struktur (förkortning för struktur) är en data typ tillgänglig i C programmeringsspråk, till exempel C, C ++ och C #. Det är en användardefinierad datatyp som kan lagra flera relaterade objekt. En struktur variabel liknar en databas post eftersom den kan innehålla flera datatyper relaterade till en enda enhet.

Nedan följer ett exempel på en artikel definierad som en struktur i C-programmeringsspråket.

strukturartikel
{
int articleID;
rödingstitel [120];
char datum [10];
char författare [60];
kolinnehåll [4000];
}

Ovanstående struktur "Artikeln"innehåller båda heltal och karaktär array datatyper. Den kan användas för att lagra all information om en artikel i en enda variabel. Eftersom strukturer grupperar data i ett sammanhängande block av minne, bara en enda pekare behövs för att få tillgång till alla data i en specifik artikel.

Structs liknar klasser används i objektorienterade programmeringsspråk, som mål C och C #. Den primära skillnaden mellan de två datastrukturerna är att strukturer är offentliga medan klasser är privata av standard. Det betyder att strukturvariabler kan nås och modifieras av alla fungera inom koden, medan klasser endast kan nås av den funktion där de definieras.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Struct. Det förklarar i dataterminologi vad Struct betyder och är ett av många programvaruuttryck i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna Struct-definition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.