Hem : Programvaruvillkor : Funktionsdefinition

Fungera

I matematik definieras en funktion som ett förhållande mellan definierade värden och en eller flera variabler. Till exempel kan en enkel mattefunktion vara:

y = 2x

I detta exempel är förhållandet mellan y och x att y är dubbelt så mycket som det värde som tilldelats x. Medan matematiska funktioner kan vara mycket mer komplexa än detta, är de flesta enkla i förhållande till funktioner som används i datorprogrammering. Detta kan vara anledningen till att matematiska funktioner ofta kallas "uttryck", medan datorfunktioner ofta kallas "procedurer" eller "underrutiner."

Datorfunktioner liknar matematiska funktioner genom att de kan referera parametrar, som är godkända, eller ingång in i funktionen. Om exemplet ovan skrevs som en datorfunktion skulle "x" vara ingångsparametern och "y" skulle bli resultatet produktion värde. Det kan se ut så här:

funktion dubbel (x)
{
$ y = 2 * x;
returnera $ y;
}

Ovanstående exempel är en mycket grundläggande funktion. De flesta funktioner som används i datorprogram innehåller flera instruktionsrader och kan till och med referera till andra funktioner. En funktion kan också referera till sig själv, i vilket fall den kallas a rekursiv funktion. Vissa funktioner kräver kanske inga parametrar, medan andra kan kräva flera. Även om det är vanligt att funktioner returnerar variabler returnerar många funktioner inga värden, utan matar ut data när de körs.

Funktioner anses ibland vara byggstenarna i datorn programeftersom de kan styra både små och stora mängder data. Medan funktioner kan anropas flera gånger i ett program behöver de bara deklareras en gång. Därför skapar programmerare ofta "bibliotek" av funktioner som kan hänvisas till av ett eller flera program. Ändå källkod stora datorprogram kan innehålla hundratals eller till och med tusentals funktioner.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av funktion. Det förklarar i dataterminologi vad Funktion betyder och är ett av många programvaruuttryck i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna funktionsdefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.