Hem : Tekniska termer : Definition av plattform

plattform

I datorvärlden avser en "plattform" vanligtvis datorns operativsystem. Till exempel skulle en Dell-dator som kör Windows XP betraktas som körs på en Windows-plattform. En iMac, å andra sidan, körs på Macintosh-plattformen. Det är ett mer generiskt sätt att hänvisa till en dators operativsystem än att behöva ange till exempel Windows XP Professional SP 2 eller Mac OS X 10.3.5. Termen plattform används ofta när man hänvisar till vilken typ av datorsystem ett visst program körs på.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av plattform. Det förklarar i dataterminologi vad Platform betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna plattformsdefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.