Hem : Internetvillkor : Definition av zonfil

Zonfil

En zonfil lagras på en namnserver och ger information om en eller flera domännamn. Varje zonfil innehåller en lista över DNS-poster med mappningar mellan domännamn och IP-adresser. Dessa poster definierar IP-adressen till ett domännamn, den omvända sökningen av en IP till andra domäner och innehåller DNS och e-postserverinformation.

Eftersom zonfiler är vanliga textfiler kan de redigeras snabbt och enkelt. Detta betyder dock också att om obehöriga användare får tillgång till zonfiler kan filerna enkelt ändras. Detta kan leda till att webbplatser inte svarar, eller ännu värre, omdirigerar till fel webbserver. Av denna anledning är det viktigt att förvara zonfilerna på en mycket säker server och alltid ha en ny säkerhetskopia av zonfiler på en annan maskin.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Zone File. Det förklarar i dataterminologi vad Zone File betyder och är en av många Internettermer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att den här zonfildefinitionen är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.