Hem > H > Hur Kan Man Jämföra Två Excel Filer?

Hur kan man jämföra två Excel filer?

Jämför två versioner av en arbetsbok med Kalkylbladsjämförelse

 1. Öppna Kalkylbladsjämförelse.
 2. I det nedre vänstra fönstret väljer du de alternativ som du vill använda i arbetsboksjämförelsen, till exempel formler, cellformat eller makron.
 3. På fliken Start väljer du Jämför filer.

Läs mer

Hur jämföra kolumner i Excel?

Gör så här:

 1. Markera värdena i kolumnerna för Budget och Utfall.
 2. På menyfliken Start [Home] klicka på knappen Sök och markera [Find & Select] och välj Gå till special [Go To Special].
 3. I dialogrutan, bocka för alternativet Avvikande i rader [Row differencees] och klicka sedan OK.
Vad är Vlookup? Funktionen LETARAD (VLOOKUP) används i tabeller för att söka upp ett värde från en kolumn och återge ett annat värde från en annan kolumn från samma rad.

Hur sorterar man kolumner i Excel?

Markera en cell i den kolumn du vill sortera. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data. I dialogrutan Sortera går du in under Kolumn och väljer den kolumn du vill sortera efter en anpassad lista i rutan Sortera efter eller Sedan efter. Hur matchar man i Excel? Ett smidigt sätt är att lösa denna jämförelse med en funktion som man enkelt kan kopiera för hela Lista 2. Det finns dessutom flera funktioner som fungerar att använda för denna jämförelse. Här använder två olika funktioner. Först LETARAD [VLOOKUP] och sedan PASSA [MATCH].

Hur tar man fram dubbletter i Excel?

Hitta och ta bort dubbletter

 1. Markera de celler du vill leta efter dubbletter.
 2. Klicka på Start > Villkorsstyrd formatering > Regler för markering av celler > Dubblettvärden.
 3. I rutan bredvid värden med väljer du den formatering du vill använda för de duplicerade värdena och klickar sedan på OK.
Folk frågar också hur tar man bort dubbletter i excel? I Excel finns det flera sätt att filtrera efter unika värden – eller ta bort dubblettvärden:
 1. Om du vill filtrera efter unika värden klickar du på Data > sortera & filter > Avancerat.
 2. Om du vill ta bort dubblettvärden klickar du > Dataverktyg och > Ta bort dubbletter.

Hur gör man Vlookup i Excel?

Att tänka på avseende VLOOKUP/LETARAD

 1. Kom ihåg att den kolumn som vi letar upp ett värde i måste vara den vänstersta kolumnen.
 2. Din data måste vara trimmad, dvs.
 3. Den vänstersta kolumnen räknas som nummer 1, nästa som nummer 2 osv.
 4. False (rekommenderat) gör att formeln enbart ger träff på exakt matchning.
Med hänsyn till detta, vad är det för skillnad på letakolumn och letarad?

En kolumn innehåller alla värden för en attribut i en tabell. En rad innehåller alla värden för olika attribut i samma tabell.

Hur gör man leta rad?

För att söka efter en rad i en databas, använder man vanligen en sökväg. Sökvägen anger vilka kolumner man vill söka i och vad man vill söka efter.

By Jarita Delash

Vad är pedagogiska frågor? :: Hur lång livslängd har en dator?
Användbara länkar