Hem > N > När Lanserades Världens Första Webbsida På Internet?

När lanserades världens första webbsida på internet?

Den 6 augusti 1991 publicerades den första webbsidan. Sidan, som skapades av Sir Tim Berners-Lee, var textbaserad med hyperlänkar som ledde till andra sidor. Innehållet bestod av Berners-Lee planer för webben som kom att påverka livet på 2000-talet.

Läs mer

Och en annan fråga, hur har html förändrats genom tiderna?

Sedan 1996 så har HTML specifikationer bibehållits, med intag från kommersiella programleverantörer, av World Wide Web Consortium (W3C). Fast år 2000 blev HTML även internationell standard (ISO/IEC 15445:2000). HTML 4.01 publicerades sent 1999, med ytterligare error som publicerats under 2001. På motsvarande sätt, hur fungerar internet enkel förklaring? Internet består av en mängd sammanlänkade nätverk. Trafiken mellan nätverken sköts av routrar som skickar vidare paketen mellan varandra. Med snart 4,3 miljarder direktanslutna enheter kan våra datorer omöjligtvis hålla koll på var alla andra datorer befinner sig.

Varför skapades World Wide Web?

World Wide Web som idé presenterades av engelsmannen Tim Berners-Lee den 12 mars 1989, då han presenterade ett förslag till nätbaserad informationshantering för sin arbetsgivare, forskningscentrumet CERN i Schweiz. Samma år skapade han den första webbplatsen, för CERN. När skickades det första meddelandet över ARPANET? Man brukar räkna med att internet kom till 29 oktober 1969, halv elva på kvällen. Två år senare, 1971, skickas det första e-postmeddelandet via Arpanet och år 1973 består nätverket av hela fyrtio uppkopplade datorer.

Hur många människor använder internet?

Nästan hela Sveriges befolkning är online! Hela 96 procent anger att de använder internet och 93 procent att de är uppkopplade minst en gång om dagen. Likaså uppger 98 procent att de har en internetuppkoppling i hemmet. Fiber fortsätter att öka i hushållen och övriga uppkopplingar minskar. Vem bestämmer över internet? Internet Society, även kallad ISOC, är den organisation som kommer närmast att vara "den som bestämmer över internet". Den är paraplyorganisation för bland annat IETF, som beslutar om tekniska standarder för internet.

Kan internet krascha?

Men det finns inget sätt att krascha internet genom att sätta en hårdvara ur spel eller ens tusen olika hårdvaror. Det finns ingen centralledning eller huvudkontakt att dra ur. För att stoppa eller ens sakta ner internet över något större geografiskt område så skulle man behöva göra mycket skada på många olika platser. Därefter, hur har internet utvecklats genom tiderna?

Internet har utvecklats snabbt under de senaste decennierna. Det har blivit snabbare, mer tillförlitligt och mer tillgängligt för människor över hela världen. Antalet människor som använder Internet har ökat exponentiellt, och mängden data som överförs via nätet har ökat dramatiskt. Sättet på vilket människor använder Internet har också förändrats, och fler människor använder det för kommunikation, underhållning och arbete.

Och en annan fråga, vilken var den första kommersiella internetleverantören i sverige?

Den första kommersiella internetleverantören i Sverige var Tele2, som grundades 1993.

By Weixel

Hur kan man lära sig svenska snabbt? :: Vad består the World Wide Web av?
Användbara länkar