Hem > N > När Kom De Första Tidningarna?

När kom de första tidningarna?

ANNONS. Den första svenska tidningen hette Ordinari Post Tijdender och utkom 1645 (under 1700-talet bytte den namn till Post och Inrikes Tidningar). Tidningen grundades av rikskanslern Axel Oxenstierna och användes för att föra ut statliga propagandabudskap i stormaktstidens Sverige.

Läs mer

Vilka dagstidningar finns det?

Topplista Sveriges största tidningar

  • Dagens Nyheter. Nationella Nyheter. Dagens Nyheter Print.
  • Aftonbladet. Nyheter. Aftonbladet.
  • Expressen. Nationella Nyheter. Expressen/GT/Kvällsposten.
  • SvD. Nationella Nyheter. Svenska Dagbladet.
  • Dagens industri. Finans.
  • Göteborgs-Posten. Lokalnyheter.
  • Sydsvenskan. Nyheter.
  • HD. Lokalnyheter.
Vad är skillnaden på ingress och inledning? Ingressen är normalt frikopplad från själva artikeln och behöver inte läsas för att få all information. Det är dock vanligt, särskilt i korta artiklar, att ingressen fungerar som en inledning och innehåller information som inte upprepas i artikeln.

Med hänsyn till detta, hur många ord i en ingress?

Hitta det som är mest spännande i texten och som lockar till läsning – men avslöja inte för mycket. En ingress är ca tre meningar (200–300 tecken) lång och kan exempelvis innehålla ett påstående ur brödtexten eller ett citat från en person som intervjuas. Stryk onödiga ord och försök att skriva tydligt. Hur skriver man en bra brödtext? Ingressen ska helt enkelt bekräfta för läsaren att det är rätt text att läsa vidare i. Texten som följer efter ingressen kallas brödtext. Brödtexten ska struktureras efter principen en tanke = punkt och en huvudtanke = nytt stycke. Då blir det lagom långa rader, luftigt och överskådligt.

Var kan man hitta nyhetsartiklar?

OneSearch är bibliotekets söktjänst där du kan söka efter artiklar, rapporter, böcker och e-böcker i samma sökning. OneSearch täcker de flesta ämnen med undantag för ett fåtal. Följaktligen, hur hittar man en artikel? Använd bibliotekets ämnesspecifika databaser när du vill hitta flera artiklar inom ett visst forskningsområde. Ämnesdatabaserna innehåller många olika tidskrifter inom ett ämne. Välj först den databas som passar ditt område, och använd sedan databasens anpassade sökfunktioner för att hitta relevanta artiklar.

Hur söker man vetenskapliga artiklar på Google?

Google Scholar är Googles sökmotor som söker information i vetenskapliga och akademiska webbkällor. Sökresultaten innehåller bl. a. forskningsmaterial, föredrag, böcker, abstrakt, konferenspapper och artiklar av akademiska förlag, samfund, universitet och andra vetenskapliga organisationer. Man kan också fråga hur är en tidningsartikel uppbyggd?

En artikel i en tidning är oftast uppbyggd på samma sätt som en artikel i en tidning. Den första delen av artikeln är inledningen, där författaren introducerar ämnet och ger läsaren en kort bakgrund till det. Därefter kommer huvudtexten, som är den längsta och mest detaljerade delen av artikeln. Slutligen är det avslutande, som kortfattat sammanfattar artikeln.

Och därefter, vad är en artikel text?

En artikeltext är en text som innehåller en eller flera artiklar. En artikel är en författad text som handlar om ett visst ämne och som är publicerad i en tidning, tidskrift eller på nätet.

By Swee

Vad menas med surfa privat? :: Hur räknar man upphöjt utan miniräknare?
Användbara länkar