Hem : Bits och Bytes : Definition av dataöverföringshastighet

Dataöverföringshastighet

Dataöverföringshastigheten används ofta för att mäta hur snabbt datum överförs från en plats till en annan. Till exempel, a hårddisk kan ha en maximal dataöverföringshastighet på 480 Mbps, medan din ISP kan erbjuda en internetanslutning med en maximal dataöverföringshastighet på endast 1.5 Mbps.

Dataöverföringshastigheter mäts vanligtvis i bitar per sekund (bps) i motsats till byte per sekund, vilket kan vara förståeligt förvirrande. Eftersom det finns åtta bitar i en byte överför en ihållande dataöverföringshastighet på 80 Mbit / s bara 10 MB per sekund. Även om detta är förvirrande för konsumenterna måste internetleverantörer njuta av att mäta dataöverföringshastigheter i bps eftersom det gör att deras internetåtkomsthastigheter låter 8 gånger snabbare än vad de verkligen är.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av dataöverföringshastighet. Det förklarar i dataterminologi vad dataöverföringshastighet betyder och är ett av många dataterm i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna definition av dataöverföringshastighet är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.