Hem : Bits och Bytes : Datadefinition

Data

Datadata är information som bearbetas eller lagras av en dator. Denna information kan vara i form av textdokument, bilder, ljudklipp, program eller andra typer av data. Datadata kan behandlas av datorns CPU och lagras i filer och mappar på datorns hårddisk.

På sin mest rudimentära nivå är datordata en massa enor och nollor, känd som binär data. Eftersom all datadata är i binärt format kan den skapas, bearbetas, sparas och lagras digitalt. Detta gör att data kan överföras från en dator till en annan med hjälp av en nätverksanslutning eller olika medieenheter. Det försämras inte heller med tiden eller förlorar kvalitet efter att ha använts flera gånger.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av data. Det förklarar i dataterminologi vad Data betyder och är ett av många datatermin i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna datadefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.