Hem : Tekniska termer : Nyckelord Definition

Nyckelord

Nyckelord är ord eller fraser som beskriver innehållet. De kan användas som metadata att beskriva bilder, textdokument, databas register och webbsidor. En användare kan "tagga" bilder eller textfiler med nyckelord som är relevanta för deras innehåll. Senare kan dessa filer sökas med hjälp av nyckelord, vilket kan göra det lättare att hitta filer. En fotograf kan till exempel använda ett program som Extensis Portfolio eller Apple iPhoto för att märka sina naturfoton med ord som "natur", "träd", "blommor", "landskap" etc. Genom att märka bilderna kan han senare hitta alla bilder av blommor genom att helt enkelt söka efter nyckelordet "blommor".

Nyckelord används på web på två olika sätt: 1) som söktermer för sökmotorer och 2) ord som identifierar webbplatsens innehåll.

1) Sökmotorer för sökmotorer
När du söker efter något med hjälp av en sökmotorskriver du nyckelord som säger till sökmotorn vad de ska söka efter. Om du till exempel söker efter begagnade bilar kan du ange "begagnade bilar" som dina nyckelord. Sökmotorn returnerar sedan webbsidor med innehåll som är relevant för dina söktermer. Ju mer specifika nyckelord du använder, desto mer specifika (och användbara) blir resultaten. Om du letar efter en specifik begagnad bil kan du ange något som "svart Honda Accord begagnad bil" för att få mer exakta resultat.

Många sökmotorer stöder också boolean operatörer som kan användas tillsammans med nyckelord för att ytterligare förfina sökningen. Du kan till exempel söka efter "Apple OCH datorer INTE frukt" om du bara vill ha resultat relaterade till Apple-produkter och inte den typ av äpplen som växer på träd.

2) Webbbeskrivningsvillkor
Nyckelord kan också beskriva innehållet på en webbsida med hjälp av nyckelordet metatagg. Den här taggen placeras i avsnittet <head> på en sida html och innehåller ord som beskriver innehållet på webbsidan. Syftet med metataggen för nyckelord är att hjälpa sökmotorerna att identifiera och organisera webbsidor, som i exemplet ovan. Men för webmasters har varit kända för att använda felaktiga taggar för att få högre sökmotorranking, många sökmotorer ger nu liten eller ingen vikt till nyckelordens metatagg vid indexering av sidor.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av nyckelord. Det förklarar i dataterminologi vad Nyckelord betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna nyckelordsdefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.