Hem : Bits och Bytes : Petaflops Definition

Petaflops

Petaflops är en måttenhet som används för att mäta prestanda för en processors flytpunktsenhet, eller FPU. Det kan också skrivas "petaFLOPS" eller "PFLOPS." Eftersom FLOPS står för "Floating Point Operations Per Second" kan termen "petaflops" vara antingen singular (en petaflops) eller plural (två eller flera petaflops). En petaflops är lika med 1,000 teraflopsEller 1,000,000,000,000,000 FLOPS.

Petaflops används sällan för att mäta en dators prestanda, eftersom det bara är den snabbaste superdatorer kör på mer än en petaflops. Därför används petaflops oftare vid beräkning av processorkraft för flera datorer. Eftersom FLOPS endast mäter flytpunktsberäkningar är petaflops inte nödvändigtvis en bra indikator på datorns totala prestanda. Andra faktorer, såsom processorns klockfrekvens, systemet Bussen hastighet och mängden ram kan också påverka hur snabbt en dator kan utföra beräkningar.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Petaflops. Det förklarar i dataterminologi vad Petaflops betyder och är ett av många datortermer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna Petaflops-definition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.