Hem : Tekniska termer : Definition av prov

Prov

Ett prov är ett digital representation av en analoga signal. Både digital video och digitala ljudfiler skapas med hjälp av exempel. Provets kvalitet bestäms av provtagningshastigheten, eller bithastighet signalen samplas vid.

Det vi ser och hör i den verkliga världen är i analogt format (våra kroppar bearbetar analog information). Datorer, å andra sidan, kan bara förstå digital information. Därför måste ljud- och videosignaler konverteras till ett digitalt format för att kunna lagras på en dator eller sparas på en CD eller DVD. Den konverterade data kallas ett exempel.

Termen "exempel" används ofta för att referera till korta ljudklipp som används för att spela upp ljud. Till exempel kan ett violinljud eller en fågelkvitter samplas och sedan spelas upp från ett digitalt tangentbord (eller synthesizer). Emellertid kan prover hänvisa till hela låtar eller filmer, eftersom informationen tekniskt sett är ett långt prov. För att lära dig mer om hur prover skapas, se definitionen av provtagning, vilket är processen att spela in och skapa digitala sampel.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av exempel. Det förklarar i dataterminologi vad Sample betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna exempeldefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.