Hem : Tekniska termer : Syntaxdefinition

syntax

Varje talat språk har en allmän uppsättning regler för hur ord och meningar ska struktureras. Dessa regler kallas kollektivt språksyntaxen. I datorprogrammering tjänar syntax samma syfte och definierar hur deklarationer, funktioner, kommandon och andra uttalanden bör ordnas.

Många datorprogrammeringsspråk delar liknande syntaxregler, medan andra har en unik syntaxdesign. Till exempel, C och java använda en liknande syntax, medan Perl har många egenskaper som inte syns på C- eller Java-språken.

Ett program källkod måste ha rätt syntax för att sammanställa korrekt och göras till ett program. I själva verket måste den ha perfekt syntax, annars kommer programmet inte att sammanställa och producera ett "syntaxfel." Ett syntaxfel kan vara så enkelt som en saknad parentes eller ett glömt semikolon i slutet av ett uttalande. Även dessa små fel hindrar källkoden från att kompileras.

Lyckligtvis är de mest integrerade utvecklingsmiljöerna (IDE) inkluderar en parser som upptäcker syntaxfel inom källkoden. Moderna parsers kan till och med markera syntaxfel innan ett program sammanställs, vilket gör det enkelt för programmeraren att hitta och fixa dem.

OBS: Syntaxfel kallas också kompileringsfel eftersom de kan förhindra att ett program kompilerar. Fel som uppstår i ett program efter att det har kompilerats anropas runtime fel, eftersom de uppstår när programmet körs.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av syntax. Det förklarar i dataterminologi vad Syntax betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna syntaxdefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.