Hem : Internetvillkor : WINS Definition

WINS

Står för "Windows Internet Name Service." WINS är en tjänst som gör det möjligt för Windows att identifiera NetBIOS system på en TCP / IP- nätverk. Det mappar NetBIOS-namn till IP-adresser, vilket är ett mer standardiserat sätt att identifiera nätverksenheter.

WINS liknar DNS, som används för att lösa domännamn. Precis som DNS kräver WINS en server för att utföra namnupplösningar och återställa IP-adressen till klient system. I stället för att lösa domännamn används WINS specifikt för att lokalisera NetBIOS-system. Till exempel kan WINS översätta NetBIOS-namnet WorkComputer00 till IP-adressen 192.168.1.20. Detta gör att andra system i nätverket kan komma åt WorkComputer00 direkt via dess IP-adress.

Tidiga versioner av Windows (före Windows 2000) lokaliserade nätverksenheter med deras NetBIOS-namn. Därför krävdes Windows-servrar att köra WINS för att komma åt nät system. Windows 2000 och senare kan använda DNS för att lokalisera nätverkssystem, vilket innebär att WINS inte krävs på moderna Windows-servrar. Många Windows-system kör dock fortfarande WINS för bakåtkompatibilitet med äldre enheter.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av WINS. Det förklarar i dataterminologi vad WINS betyder och är en av många Internettermer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att den här WINS-definitionen är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.