Hem : Hjälpcenter : Svar

Hur refererar jag till webbplatsen med hjälp av APA-citat?

A: Om du hänvisar till en sida på TechLib.com i ett forskningspapper eller annat skriftligt arbete kan du behöva citera källan med hjälp av APA: s citatstil. Om din bibliografi eller referenslista kräver APA-citat kan du använda följande riktlinjer för att referera till definitioner på TechLib.com.

  1. Författare: Per Christensson
  2. Datum Publicerad: År, månadsdag (finns i det nedre högra hörnet på definitionssidorna).
  3. Artikelrubrik: [Term] Definition
  4. Webbplatsens titel: TechLib.com
  5. Hämtad: [Datum då du öppnade definitionen]
  6. URL: http://www.TechLib.com/definition/[term]

Nedan följer ett exempel på hur du skulle citera Sociala media definition i APA, om åtkomst till den 21 augusti 2013.

Christensson, P. (2013, 7 augusti). Definition av sociala medier. TechLib.com. Hämtad 21 augusti 2013 från http://www.TechLib.com/definition/social_media.

Observera att publiceringsdatumet bör placeras inom parentes och webbplatsens namn ska skrivas i kursiv stil.

På definitionssidor där inget datum finns listat bör du använda "2006" som år, eftersom definitioner utan datum anges senast 2006.

Slutligen, om du publicerar referensen online eller via ett elektroniskt medium, bör du inkludera en länk till definitionen URL så att den är klickbar och kan öppna den refererade sidan i en webbläsare.

OBS: Om ditt arbete kräver MLA-citat kan du se Riktlinjer för MLA-citat.