Hem > H > Hur Mycket El Drar En Gaming Dator?

Hur mycket el drar en gaming dator?

En stationär dator kan dra så mycket som tio gånger mer än en bärbar dator, 200-500 watt mot 20-50 watt. Är den stationära datorn gjord för spel är skillnaden ännu större, en gamingdator drar mellan 400 och 600 watt.

Läs mer

Med detta i åtanke, hur mycket el drar en dator per år?

Elförbrukning dator

En stationär dator drar ungefär 100 w i timmen när den är igång. En laptop ungefär hälften. Jobbar du 8 h per dag 5 dagar i veckan på din dator blir detta på ett år cirka 208 000 watt per år, 208 kilowatt timmar per pår.
Vad kostar elen till en dator? En vanlig stationär dator drar i ungefär 100 watt i timmen. Om datorn är igång dygnet runt under ett år blir det 1 226 kilowattimmar. Priset för en kWh är en krona, så enkelt översatt blir det 1 226 kronor om året.

Vilket drar mest ström tv eller dator?

Hur mycket ström drar en TV? Stationära datorer förbrukar generellt mer el än bärbara. Likt en TV drar även en dator ström vid viloläge. En stationär dator förbrukar 200-500 W vid normalt bruk, medan den i viloläge drar ca 5-10 W. Med detta i åtanke, vad kostar 600 watt? Om du dammsuger en halvtimme med en dammsugare som har effekten 600 watt så har du använt 600 x 0,5 = 300 Wh eller 0,30 kWh. Med ett elpris på 1,50 kr per kWh kostar denna dammsugning dig 45 öre.

Man kan också fråga hur mycket är en wattimme?

Wattimme (ofta förkortat Wh) är en energienhet som definieras som den energi som en effekt (energiomvandling per tidsenhet) på en watt omvandlar under loppet av en timme och motsvarar alltså 3 600 wattsekunder (3 600 joule). En joule är SI-enheten för energi. Hur mycket ström drar en dator i viloläge? En stationär dator förbrukar 200–500 watt vid normalt bruk, medan den i viloläget drar cirka 5–10 watt. Bärbara datorer använder generellt mindre el än stationära, med en förbrukning på runt 20–50 watt vid normal användning och cirka 2–5 watt i viloläget.

Följaktligen, hur många kwh per år villa?

Normal elförbrukning villa

Snittförbrukningen av energi för en stor villa ligger på 20000 - 25000 kWh per år. Det motsvarar en elräkning på 3000-3500 kronor i månaden om uppvärmningen sker med elvärme.
Vad kostar det att ha en dator igång dygnet runt?

Det beror på vilken typ av dator man har, och hur mycket energi den förbrukar. En laptop kostar cirka 100-200 kronor per år att ha på 24 timmar om dagen, medan en stationär dator kostar cirka 300-400 kronor per år.

Med tanke på detta, hur mycket kostar en skoldator?

En skolcomputer kostar ungefär 4000 kronor.

By Pickett

Hur länge håller en toner? :: Är ASOS i Sverige?
Användbara länkar