Hem : Tekniska termer : Definition av telekommunikation

Telekommunikationer

Telekommunikation, eller telekom, är överföring av signaler över långa avstånd. Det började med uppfinningen av telegrafen 1837, följt av telefonen 1876. Radiosändningar började i slutet av 1800-talet och de första TV-sändningarna startade i början av 1900-talet. Idag inkluderar populära former av telekommunikation Internet och mobiltelefonnät.

Tidiga telekommunikationsöverföringar används analoga signaler, som överfördes över koppartrådar. Idag använder telefon- och kabelföretag fortfarande samma linjer, men de flesta sändningar är nu digital. Av denna anledning görs de flesta nya telekommunikationsledningar med kablar som är optimerade för digital kommunikation, t.ex. fiberoptiska kablar och digitala telefonlinjer.

Eftersom både analog och digital kommunikation är baserad på elektriska signaler, mottas överförd data nästan omedelbart, oavsett avstånd. Detta gör att människor snabbt kan kommunicera med andra tvärs över gatan eller över hela världen. Så oavsett om du tittar på TV, skickar du en e-mail till en kollega eller prata i telefon med en vän kan du tacka telekommunikation för att göra det möjligt.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av telekommunikation. Det förklarar i dataterminologi vad telekommunikation betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordboken.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna telekommunikationsdefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.