Hem > H > Hur Hittar Jag Smtp Server?

Hur hittar jag SMTP server?

Hitta serverinställningar för Exchange-postlådan

I verktygsfältet i Outlook Web App väljer du Inställningar. > E-post > POP och IMAP. Servernamnet för POP3, IMAP4 och SMTP och andra inställningar som du kan behöva ange finns på sidan POP- och IMAP-inställningar.

Läs mer

Följaktligen, vilken server outlook?

E-postleverantörIMAP-Inställningar
Microsoft 365 Outlook Hotmail Live.comServer: outlook.office365.com Port: 993 Kryptering: SSL/TLS
MSNServer: imap-mail.outlook.com Port: 993 Kryptering: SSL/TLS
Vad är en SMTP server? SMTP är en förkortning för Simple Mail Transfer Protocol och har använts i många år för att leverera e-post på internet. När du skall ladda ned e-post till ditt mailprogram så tar programmet kontakt med en annan server på internet som brukar kallas för POP3-server.

Vad är skillnaden på IMAP och pop?

När du använder POP3, Post Office Protokoll 3, hämtas ditt mejl från servern när du läser det. Efter det finns den bara lokalt på den enhet du läser din mejl på, till exempel din dator. IMAP används, till skillnad från POP3, för att läsa meddelandet direkt på e-postservern istället för att ladda hem det. Därefter, vilken är min e-postleverantör? Är du osäker på vem som är din e-postleverantör? Titta på din e-postadress. Ordet direkt efter @-symbolen är normalt din e-postleverantör. Öppna Kontrollpanelen.

Kan inte ansluta till utgående e postserver?

Android (inbyggd Android e-postklient)

  • Välj dina e-postadresser och klicka på Serverinställningar under Avancerade inställningar .
  • Du kommer då till din Androids skärm för Serverinställningar där du kan få åtkomst till din serverinformation.
Hur konfigurerar man Outlook? Öppna Outlook och välj Arkiv > Lägg till konto. På nästa sida anger du din e-postadress och väljer Avancerade alternativ. Markera sedan kryssrutan för Jag vill konfigurera mitt konto manuellt och välj Anslut. Välj din kontotyp.

Man kan också fråga vilken imap server?

Server för inkommande e-post (IMAP)imap.gmail.com Kräver SSL: Ja Port: 993
Server för utgående e-post (SMTP)smtp.gmail.com Kräver SSL: Ja Kräver TLS: Ja (om tillgängligt) Kräver autentisering: Ja Port för SSL: 465 Port för TLS/STARTTLS: 587
Hur autentiserar man Outlook?

Det finns några olika sätt att autentisera Outlook:
1. Använd ditt Microsoft-konto
2. Använd ett Exchange-konto
3. Använd ett IMAP- eller POP-konto
4. Använd en e-posttjänst från en tredje part
1. Använd ditt Microsoft-konto
Om du har ett Microsoft-konto kan du använda det för att logga in i Outlook. Detta gör du genom att öppna Outlook och klicka på fliken Filer. Klicka sedan på Kontoinställningar och välj det konto du vill använda. Ange Microsoft-kontots e-postadress och lösenord och klicka sedan på knappen Logga in.
2. Använd ett Exchange-konto
Om du har ett Exchange-konto kan du använda det för att logga in i Outlook. Detta gör du genom att öppna Outlook och klicka på fliken Filer. Klicka sedan på Kontoinställningar och välj det konto du vill använda. Ange Exchange-kontots e-postadress och lösenord och klicka sedan på knappen Logga in.
3. Använd ett IMAP- eller POP-konto
Om du har ett IMAP- eller POP-konto kan du använda det för att logga in i Outlook. Detta gör du genom att öppna Outlook och klicka på fliken Filer. Klicka sedan på Kontoinställningar och välj det konto du vill använda. Ange IMAP- eller POP-kontots e-postadress och lösenord och klicka sedan på knappen Logga in.
4. Använd en e-posttjänst från en tredje part
Om du har en e-posttjänst från en tredje part kan du använda den för att logga in i Outlook. Detta gör du genom att öppna Outlook och klicka på fliken Filer. Klicka sedan på Kontoinställningar och välj det konto du vill använda. Ange e-postadressen och lösenordet för din tredjepartstjänst och klicka sedan på knappen Logga in.

Vad är en e postserver?

En e-postserver är ett datorsystem som skickar och tar emot e-post. Det är en dator som lagrar e-postmeddelanden och gör dem tillgängliga för användare i ett nätverk.

By Crispa Eveland

Var är adressfältet? :: Var finns nedladdningar Samsung?
Användbara länkar