Hem > H > Hur Får Jag Reda På Min Smtp Server?

Hur får jag reda på min SMTP server?

Hitta serverinställningar för Exchange-postlådan

I verktygsfältet i Outlook Web App väljer du Inställningar. > E-post > POP och IMAP. Servernamnet för POP3, IMAP4 och SMTP och andra inställningar som du kan behöva ange finns på sidan POP- och IMAP-inställningar.

Läs mer

Därefter, vad är smtp gmail com?

Med Gmail SMTP-servern kan du skicka e-postmeddelanden med ditt Gmail-konto och Googles servrar. Ett alternativ här är att konfigurera e-postklienter från tredje part, till exempel Thunderbird eller Outlook, för att skicka e-post via ditt Gmail-konto. Därmed, vilken server har gmail?

Server för inkommande e-post (IMAP)imap.gmail.com Kräver SSL: Ja Port: 993
Server för utgående e-post (SMTP)smtp.gmail.com Kräver SSL: Ja Kräver TLS: Ja (om tillgängligt) Kräver autentisering: Ja Port för SSL: 465 Port för TLS/STARTTLS: 587

Vad är en SMTP server?

SMTP är en förkortning för Simple Mail Transfer Protocol och har använts i många år för att leverera e-post på internet. När du skall ladda ned e-post till ditt mailprogram så tar programmet kontakt med en annan server på internet som brukar kallas för POP3-server. Man kan också fråga vilken är min e-postleverantör? Är du osäker på vem som är din e-postleverantör? Titta på din e-postadress. Ordet direkt efter @-symbolen är normalt din e-postleverantör. Öppna Kontrollpanelen.

Dessutom, hur vet man vilken server man har?

Gå in under Start - Alla program - Tillbehör - Kör, alternativt skriv direkt i fältet Sök bland program och filer i Startmenyn. Skriv två backslash och därefter serverns datornamn, exempelvis \\server, och tryck Enter. Nu ska du få upp serverns utdelade mappar. Med hänsyn till detta, varför kan jag inte ta emot mail på gmail? Gmail

  • Kontrollera att du har angett rätt användarnamn och lösenord för det andra kontot.
  • Kontrollera att POP har aktiverats om du importerar e-post från en annan Gmail-adress.
  • Testa att ändra kontoinställningarna i kontot som du importerar e-postmeddelanden från.

Med detta i åtanke, vad är värdnamn mail?

För e-post och annan trafik på internet är värdnamnet beteckningen på den server som tar emot trafiken, alltså ett domännamn, eventuellt med tillägg. (Till exempel mail.domannamn.se – tillägget är i detta exempel mail. Kan inte skicka e-post servern nekade en av mottagarnas adresser?

När du försöker skicka e-post till flera mottagare och en av mottagarnas adresser nekas av servern, kan du försöka skicka e-posten igen till bara de mottagare vars adresser accepterades av servern. Detta bör lösa problemet.

Dessutom, var finns servern?

Det finns flera olika typer av servrar, men de flesta ligger i datacentraler. En datacenter är en anläggning som är specialiserad på att hantera digital information och datorutrustning. De flesta servrar är anslutna till internet via fiberoptiska kablar.

By Checani Broussard

Var hittar jag inställningar i Outlook? :: Har tystade notiser sms?
Användbara länkar