Hem : Tekniska termer : ANSI Definition

ANSI

Står för "American National Standards Institute." ANSI är en USA-baserad ideell organisation som arbetar för att utveckla och marknadsföra standarder i USA och runt om i världen. Genom att standardisera nya produkter och teknologier stärker ANSI både USA: s position på den globala marknaden och hjälper till att säkerställa produktintegritet och säkerhet.

ANSI kallades ursprungligen "American Engineering Standards Committee" (AESC), som bildades 1918. AESC arbetade med American Institute of Electrical Engineers (nu IEEE) och flera andra organisationer för att utveckla tekniska standarder. År 1928 omorganiserades AESC och döptes om till "American Standards Association" (ASA). ASA började utveckla partnerskap med globala organisationer, som t.ex. ISO och hjälpte till att främja amerikanska standarder internationellt. År 1969 döptes ASA om till ANSI. Under de senaste decennierna har ANSI fortsatt att främja både nationella och internationella standarder.

Genom att standardisera ny teknik hjälper ANSI både företag och myndigheter att skapa kompatibla produkter och tjänster. Till exempel när ANSI standardiserar en specifik typ av hårdvara portkan datortillverkare bygga maskiner med den standardiserade porten och vet att den kommer att vara kompatibel med tredje part enheter. När ANSI standardiserar a filformatkan programutvecklare stödja formatet i sina program, eftersom information om formatet är allmänt tillgänglig.

När en ny standard är ackrediterad av ANSI betyder det att standarden har uppfyllt organisationens krav på öppenhet, balans och konsensus. Med andra ord, endast standarder som klarar en vederbörlig process med strikta riktlinjer för godkännande blir ackrediterade standarder. Detta säkerställer att alla standarder som är ackrediterade av ANSI är värdefulla för både tillverkare och konsumenter.

Ytterligare information om ANSI finns på tjänstemannen ANSI-webbplats.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av ANSI. Det förklarar i dataterminologi vad ANSI betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna ANSI-definition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.