Hem : Programvaruvillkor : Definition av filformat

Filformat

Ett filformat definierar strukturen och typen av datum lagras i en fil. Strukturen för en typisk fil kan innehålla en rubrik, metadata, sparat innehåll och en markör för slutet av filen (EOF). Uppgifterna som lagras i filen beror på syftet med filformatet. Vissa filer, t.ex. XML filer, används för att lagra listor med objekt, medan andra, t.ex. JPEG- bildfiler innehåller helt enkelt ett datablock.

Ett filformat definierar också om data lagras i a oformatterad text eller binär formatera. Vanliga textfiler kan öppnas och visas i en standardtextredigerare. Även om textbaserade filer är enkla att skapa använder de ofta mer utrymme än jämförbara binära filer. De saknar också säkerhet, eftersom innehållet enkelt kan visas genom att dra filen till en textredigerare. Binära filformat kan komprimeras och är väl lämpade för lagring av grafik-, ljud- och videodata. Om du försöker visa en binär fil i en textredigerare visas de flesta uppgifterna förvrängda och obegripliga, men du kan se en rubriktext som identifierar filens innehåll.

Vissa filformat är egna, medan andra är universella eller öppna format. Egna filformat kan bara öppnas av ett eller flera relaterade program. Till exempel en komprimerad StuffIt X (.SITX) arkiv kan endast öppnas av StuffIt Deluxe eller StuffIt Expander. Om du försöker öppna ett StuffIt X-arkiv med WinZip eller annat filkomprimeringsverktyg kommer filen inte att kännas igen. Omvänt är öppna filformat allmänt tillgängliga och känns igen av flera program. StuffIt Deluxe kan till exempel också spara komprimerade arkiv i en standarddragkedja (.ZIP) -format, som kan öppnas med nästan all dekompression verktyg.

När programutvecklare skapar tillämpningar som sparar filer är det viktigt att välja lämpligt filformat. För vissa program kan det vara vettigt att använda ett öppet format som är kompatibelt med andra applikationer. I andra fall kan användning av ett proprietärt format ge utvecklaren en konkurrensfördel, eftersom filerna som skapas med programmet endast kan öppnas med utvecklarens programvara. De flesta föredrar dock att ha flera programvarualternativ, så många utvecklare har flyttat från egna filformat och använder nu öppna format istället. Till exempel Microsoft Word, som brukade spara ordbehandling dokument i den äganderätten .DOC format sparas nu dokument i det fria .Docx format, som stöds av flera applikationer.

OBS: Medan termen "filformat" tekniskt hänvisar till strukturen och innehållet i en fil används termen också omväxlande med "filtyp", som definierar en specifik filtyp, t.ex. en rik textfil eller ett Photoshop-dokument.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av filformat. Det förklarar i dataterminologi vad File Format betyder och är ett av många programvaruuttryck i TechLib ordlistan.

Alla definitioner på TechLib webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna filformatdefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.