Hem : Tekniska termer : Definition av Boot Sequence

Boot Sequence

Varje gång en dator stövlar upp, det går igenom en första serie processer. Denna sekvens av händelser benämns lämpligen en "boot-sekvens". Under startsekvensen aktiverar datorn nödvändig hårdvara komponenter och laddar lämplig programvara så att en användare kan interagera med maskinen.

Startsekvensen börjar med att komma åt datorns BIOS på Windows-datorer eller systemet ROM på en Macintosh. BIOS och ROM innehåller grundläggande instruktioner som talar om för datorn att starta upp. Dessa instruktioner skickas sedan till datorns CPU, som börjar ladda information i systemet ram. En gång en giltig startdiskett eller startdisk hittas börjar datorn ladda operativsystem in i systemminnet. När operativsystemet har laddats är datorn redo att användas.

Startsekvensen kan ta allt från några sekunder till flera minuter, beroende på datorns konfiguration. Om systemet startar från en CD or dvdkan starttiden vara betydligt längre än om datorn startas från en hårddisk. Om din dator stängdes av oväntat kan starttiden också öka eftersom systemet kan utföra ytterligare kontroller för att se till att allt är OK.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Boot Sequence. Det förklarar i dataterminologi vad Boot Sequence betyder och är ett av många tekniska termer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna Boot Sequence-definition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.