Hem : Programvaruvillkor : Registerdefinition

Registrera

Ett register är ett tillfälligt lagringsområde inbyggt i en CPU. Vissa register används internt och kan inte nås utanför Processorn, medan andra är användaråtkomliga. Mest moderna CPU arkitekturer inkludera båda typerna av register.

Interna register inkluderar instruktionsregistret (IR), minnesbuffertregistret (MBR), minnesdataregistret (MDR) och minnesadressregistret (MAR). Instruktionsregistret hämtar instruktioner från programräknaren (PC) och håller varje instruktion när den exekveras av processorn. Minnesregistren används för att skicka data från minne till processorn. Lagringstiden för interna register är extremt tillfällig, eftersom de ofta innehåller data i mindre än en millisekund.

Användaråtkomliga register är större än interna register och innehåller vanligtvis data under en längre tid. Till exempel kan ett dataregister lagra enskilda värden som det refereras av för närvarande körande program. Ett adressregister innehåller minnesadresser som refererar till olika minnesblock i systemet ram. Många processorer har nu allmänna register (GPR), som kan innehålla både data- och minnesadresser.

Register varierar både i antal och storlek, beroende på CPU-arkitekturen. Vissa processorer har åtta register medan andra har 8, 16 eller fler. Under många år var register 32-bitars, men nu har många 32-bitars storlek. Ett 64-bitarsregister är nödvändigt för en 64-bitarsprocessor, eftersom det gör det möjligt för CPU att komma åt 64-bitars minnesadresser. Ett 64-bitarsregister kan också lagra 64-bitarsinstruktioner, som inte kan laddas in i ett 64-bitarsregister. Därför är de flesta program skrivet för 32-bitars processorer kan köras på 64-bitars datorer, medan 64-bitars program inte är bakåtkompatibla med 32-bitars maskiner.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Register. Det förklarar i dataterminologi vad Register betyder och är ett av många programvaruuttryck i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna registerdefinition är till hjälp kan du hänvisa till den med citatlänkarna ovan.