Hem : Internetvillkor : Cloud Definition

cloud

Termen "moln" kommer från tidigt nät diagram, där bilden av ett moln användes för att indikera ett stort nätverk, t.ex. WAN. Molnet blev så småningom associerat med hela Internet, och de två termerna används nu synonymt. Molnet kan också användas för att beskriva specifika nätet tjänster som tillsammans är märkta "cloud computing."

Exempel på populära molnbaserade tjänster inkluderar webb tillämpningar, SaaS, uppkopplad säkerhetskopieringoch andra typer av online-lagring. Traditionella internettjänster som webbhotell, e-mail, och onlinespel kan också betraktas som en del av molnet eftersom de är värd på Internetservrar snarare än användarnas lokala datorer. Även sociala nätverk webbplatser som Facebook och Link är tekniskt molnbaserade tjänster eftersom de lagrar din information online.

Medan "molnet" helt enkelt är ett slagord för de flesta konsumenter, spelar det en viktig roll för företag. Genom att flytta programvara tjänster till molnet kan företag dela data mer effektivt och centralisera sin nätverkssäkerhet. Dessutom molnbaserat virtualiserings kan hjälpa företag att minska antalet datorsystem och programvarulicenser de behöver köpa. Slutresultatet och ett effektivare och billigare sätt att driva ett företag.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denna sida innehåller en teknisk definition av Cloud. Det förklarar i dataterminologi vad Cloud betyder och är ett av många Internettermer i TechLib-ordlistan.

Alla definitioner på TechLib-webbplatsen är skrivna för att vara tekniskt korrekta men också lätta att förstå. Om du tycker att denna molndefinition är till hjälp kan du referera till den med citatlänkarna ovan.