Hem : Bläddra : T Terms

T Tech Lib

Termin Teknikfaktor
T1■■■■■■ □□□□
T3■■■■■■■ □□□
Tape Drive■■■■■■■ □□□
TCP / IP-■■■■■■■ □□□
Telnet■■■■■■ □□□□
terabyte■■■■ □□□□□□
TIFF■■■■■■■ □□□
Pollett■■■■■■■■ □□
Trinitron■■■■■■■ □□□
Textredigerare■■ □□□□□□□□
Mall■■■ □□□□□□□
TWAIN■■■■■■■■ □□
TTL■■■■■■■■■ □
TFT■■■■■■■■■ □
tagg■■■■■■ □□□□
Tråd■■■■■■ □□□□
Trojansk häst■■■■■ □□□□□
typsnitt■■■■ □□□□□□
Tiger mönster ■■■■■■ □□□□
Tunn klient■■■■■■■■ □□
verktygsfält■■■■ □□□□□□
tweak■■■■■■■ □□□
Task Bar■■■■ □□□□□□
Tyristor■■■■■■■■■■■
Tjock klient■■■■■■■■ □□
tebibyte■■■■■■ □□□□
Toslink■■■■■■■■ □□
Handledning■■■ □□□□□□□
Stympa■■■■■■■ □□□
genomströmning■■■■■■ □□□□
Verktygstips■■■■■ □□□□□
traceroute■■■■■■ □□□□
terminal■■■■■■ □□□□
Tunne■■■■■■■■ □□
torrent■■■■■■ □□□□
Titel Bar■■■ □□□□□□□
Target Disk Mode■■■■■■ □□□□
Twitter■■■ □□□□□□□
Tweeta■■■■ □□□□□□
Spåra tillbaka■■■■■■■ □□□
Telekommunikationer■■■■■ □□□□□
Tredjeparts■■■■ □□□□□□
trash■■ □□□□□□□□
Felsökning■■ □□□□□□□□
trackball■■■ □□□□□□□
Tekniska tjänster■■■■■■ □□□□
teraflops■■■■■■■■ □□
Växla Key■■■■■■■■ □□
Thumbnail■■■ □□□□□□□
Terahertz■■■■■■■■ □□
Textjustering■■■ □□□□□□□
Tablett■■■ □□□□□□□
Pekskärm■■■ □□□□□□□
Troll■■■■■■■ □□□
Bord■■■ □□□□□□□
termistor■■■■■■■■■■■
Blixt■■■■■ □□□□□
Transistor■■■■■■■ □□□
text~~POS=TRUNC■■■ □□□□□□□
TFTP■■■■■■■■ □□
TRIM■■■■■■■■■ □
tumblr■■■■■■ □□□□
Telefonkonferens■■■■ □□□□□□
Fliken■■■ □□□□□□□
Typprovning■■■■■■■■ □□
TCP■■■■■■■ □□□
Pekplatta■■■■ □□□□□□
telehälsa■■■■■■■■ □□
Spårning■■■■■■■ □□□
toolchain■■■■■■■■■ □