Hem : Bläddra : C Villkor

C Tech Lib

Termin Teknikfaktor
Kabelmodem■■ □□□□□□□□
Cache■■■■■■■■ □□
CAD■■■■ □□□□□□
CGI■■■■■■■■ □□
kaka■■■■ □□□□□□
CPU■■■ □□□□□□□
C / C ++■■■■■■■ □□□
CISC■■■■■■■■■ □
chipset■■■■■■■■■ □
CRM■■■■■■ □□□□
Cyberrymden■■■ □□□□□□□
CMOS■■■■■■■■■■■
Codec■■■■■■ □□□□
konfiguration■■■ □□□□□□□
Dator■ □□□□□□□□□
Markör■■ □□□□□□□□
Klient■■■■■ □□□□□
Compact flash■■■■ □□□□□□
Tvärplattform■■■■■■ □□□□
Kontrollkort■■■■■■■ □□□
klon■■■■■ □□□□□
Rent rum■■■■■■■■■ □
CD-R■■■ □□□□□□□
CD-RW■■■ □□□□□□□
CD■ □□□□□□□□□
CD-ROM■■ □□□□□□□□
Kopiera■■ □□□□□□□□
Klockfrekvens■■■■■■■ □□□
Kamera RAW■■■■■■ □□□□
CPA■■■■■■■■ □□
CPC■■■■■■■■ □□
CPL■■■■■■■■ □□
CPM■■■■■■■■ □□
CTR■■■■■■■■ □□
Tecken■■ □□□□□□□□
CRT■■■■■ □□□□□
CMYK■■■■■ □□□□□
kluster■■■■■■ □□□□
Cron■■■■■■■■■ □
CSS■■■■■ □□□□□
Datoretik■■■■■ □□□□□
Clip Art■■ □□□□□□□□
Urklipp■■■ □□□□□□□
CTP■■■■■■■■■■■
CDMA■■■■■■■■■ □
Certifikat■■■■■■■ □□□
CCD-■■■■■■■ □□□
IT-brott■■■■ □□□□□□
Komponent■■■■■■■ □□□
Cc■■■■ □□□□□□
CPS■■■■■ □□□□□
Beskär■■■ □□□□□□□
Caps Lock■■■ □□□□□□□
kontrollpanelen■■■■ □□□□□□
Kommersiell programvara■■■■ □□□□□□
Sammanställa■■■■■■■■ □□
Kompilator■■■■■■■ □□□
kommando~~POS=TRUNC■■■■■■■ □□□
Chip■■■■ □□□□□□
Kortläsare■■■■■ □□□□□
Innehållsmeny■■■■■■ □□□□
Cross-Browser■■■■■■ □□□□
Klipp■■■ □□□□□□□
kontrollsumma■■■■■■■■ □□
Cloud Computing■■■■■■■ □□□
captcha■■■■■■ □□□□
CLOB■■■■■■■■■ □
Copyright■■■ □□□□□□□
nätmobbning■■■■■ □□□□□
Cell■■■■ □□□□□□
Cybersquatter■■■■■■■ □□□
Klockcykel■■■■■■■■■ □
Teckenkodning■■■■■■■■■ □
CDFS■■■■■■■■ □□
kompression■■■■■ □□□□□
Klass■■■■■■■■ □□
Kolumn■■ □□□□□□□□
Rengör installationen■■■■■ □□□□□
Konsol■■■■■■■■ □□
Konstant■■■■ □□□□□□
cloud■■ □□□□□□□□
Upphovsrättsintrång■■■■■ □□□□□
CIFS■■■■■■■■ □□
Kall stövel■■■■ □□□□□□
Camelcase■■■■■■■ □□□
CMS■■■■■■■ □□□
CDN■■■■■■■ □□□
kOAXIAL~~POS=TRUNC■■■■■ □□□□□
C#■■■■■■ □□□□
Krascha■■ □□□□□□□□
Datavetenskap■■■■ □□□□□□
Kommandoradsgränssnitt■■■■■■■ □□□
Chromebook■■■■■ □□□□□
Kryptografi■■■■■■■■ □□
CUDA■■■■■■■■ □□
Krets■■■■■■ □□□□
Client-Server Model■■■■■■ □□□□
Cellreferens■■■■ □□□□□□
Behållare■■■■■■■■ □□
Kabelhantering■■■ □□□□□□□
KAN■■■■■■■ □□□
kollision■■■■■■■ □□□