Hem : Bläddra : R Terms

R Tech Lib

Termin Teknikfaktor
ram■■■ □□□□□□□
register■■■■■■■■ □□
Upplösning■■■■ □□□□□□
RGB■■■■ □□□□□□
RISC■■■■■■■■■ □
ROM■■■■■■ □□□□
router■■■■■■ □□□□
RTF■■■■■ □□□□□
Rot■■■■■ □□□□□
RDRAM■■■■■■■■■ □
Runtime■■■■■■ □□□□
RAID■■■■■■■■ □□
Viktigt■■■ □□□□□□□
RSS■■■■■ □□□□□
Fjärranvändare■■■■■■ □□□□
Remote Access■■■■■■ □□□□
Rå fil■■■■■■ □□□□
Rådata■■■■■■ □□□□
RUP■■■■■■■■■■■
Raster Grafik■■■■■■ □□□□
Rik text■■■■■ □□□□□
Högerklicka■■■ □□□□□□□
Rubin■■■■■■■■■ □
Rekursion■■■■■■ □□□□
Rekursiv funktion■■■■■■■ □□□
Ripcording■■■■■■ □□□□
Uppdateringsfrekvens■■■■■■ □□□□
RPC■■■■■■■■■ □
RDF■■■■■■■■ □□
RTE■■■■■■■■■ □
RADCAB■■■■■ □□□□□
Real-Time■■■■■ □□□□□
RPM■■■■■■■ □□□
refresh■■■■ □□□□□□
Remote Desktop■■■■■■ □□□□
Rosetta■■■■■■■ □□□
Papperskorgen korgen~~POS=HEADCOMP■■ □□□□□□□□
RFID■■■■■■■ □□□
Reimage■■■■■■■■ □□
Riktigt nummer■■■■■■■■ □□
rootkit■■■■■■■■ □□
återställa■■■■ □□□□□□
rippa■■■■■■ □□□□
Rad■■ □□□□□□□□
RJ45■■■■■■■■ □□
Ömsesidig länk■■■■■ □□□□□
förvaret■■■■■■■■■ □
Repeater■■■■■■ □□□□
redundans■■■■■ □□□□□
Retina Display■■■■■■ □□□□
band■■■■■■■■ □□
Runtime Error■■■■■■■ □□□
Spela in■■■■■ □□□□□
Skrivskyddad■■■■ □□□□□□
Vanligt uttryck■■■■■■■ □□□
Responsiv webbdesign■■■■■ □□□□□
Registrera■■■■■■■■ □□
Rotkatalog■■■■■ □□□□□
rendering■■■■ □□□□□□
Relationsdatabas■■■■■ □□□□□
Ransomware■■■■■■■ □□□
Motstånd■■■■■■ □□□□
RDBMS■■■■■■■■ □□
RIP■■■■■■■■■■■
Rationellt tal■■■■ □□□□□□